Ewa Kaniowska

Zał‚ożycielką DERMA PULS jest dr n. med. EWA KANIOWSKA - specjalista dermatolog z ponad 30-letnim doł›wiadczeniem, współ‚zał‚ożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, czł‚onek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Mezoterapii, wykł‚adowca i trenerem w Mię™dzynarodowym Centrum Medycyny Anti-Aging a także jedna z fundatorek i czł‚onkinia rady Fundacji Medycyny Anti-Aging .

Michał‚ Kaniowski

Dr MICHAł KANIOWSKI - lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii; ukoł„czył‚ Akademię™ Medyczną im. Piastów Śšląskich we Wrocł‚awiu. Od kilku lat praktykujący w Centrum Dermatologii Estetycznej Derma Puls. Czł‚onek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych (ESCAD) oraz mię™dzynarodowego stowarzyszenia ED Academy.

Facebook